Celemony - Verzia Melodyne - Update z verzie Editor